dms

 

 

DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ POPUTUJE NA SBÍRKU, KTEROU POŘÁDÁ ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST NA PODPORU LIDEM POSTIŽENÝM ALZHEIMEROVOU CHOROBOU A JEJICH BLÍZKÝM A PEČUJÍCÍM. PŘISPĚT LZE TAKÉ ODESLÁNÍM DÁRCOVSKÉ ZPRÁVY SMS VE TVARU DMS PROTIDEMENCI NA TELEFONNÍ ČÍSLO 87 777. CENA DMS JE 30KČ. VÍCE NA www.darcovskasms.cz

 

Proč chceme podpořit poradenství?

Konzultace jsou jednou ze základních služeb, které u nás lidé vyhledávají. V roce 2014 Česká alzheimerovská společnost poskytla více než 900 hloubkových konzultací a telefonicky, e-mailem anebo během osobního setkání poskytla více než 900 kratších konzultací, 22 setkání svépomocných skupin pro rodinné pečující a 12 setkání skupin pro lidi v počátečních stádiích demence. Konzultace jsou poskytovány jako odborné sociální poradenství, ze zákona o sociálních službách je tedy ČALS poskytuje bezplatně. Na poradenství získává dotace z veřejných zdrojů, ty ale nikdy nepokryjí 100 % nákladů. Na provoz této služby musí ještě sehnat 367 000 Kč. Včasná diagnóza Alzheimerovy nemoci a odpovídající péče může výrazně zpomalit rozvoj příznaků a oddálit nástup dalších projevů choroby a zlepšit tak kvalitu života pacientů i jejich okolí.


Během Festivalu ...jako na smrt! 21.-24. září 2015 návštěvníci přispěli celkovou částkou 8784Kč. Z toho na dobrovolném vstupném vhodili 6129Kč a 2Eura. Výtěžek ze zakoupených obrazů výstavy C...MIX! činí 1800Kč. A během září se ze zaslaných zpráv DMS získalo 855Kč. Všem přispěvatelům velmi děkujeme!