...jako na smrt!

Testování paměti. KNIHOVNA. 6min40s. DISKUSE. Trénink paměti. ALZHEIMER CAFÉ.

21.—24. září 2015

Po 21. 9.
20.30
moderuje Dan Moravec
Út 22. 9.
17.30
prezentace odborníků á la PechaKucha
Čt 24. 9.
10.00–19.00
EEG biofeedback
Čt 24. 9.
20.45
moderuje Dan Moravec

Každý den diskuse s tvůrci a pozvanými odborníky.


Hosté: IVA HOLMEROVÁ – gerontoložka a spoluzakladatelka České alzheimerovské společnosti; HANA JANEČKOVÁ – reminiscenční terapeutka; JAKUB HORT – neurolog, předseda Sekce kognitivní neurologie České neurologické společnosti a místopředseda European Federation of Neurological Societies – Scientific panel on dementia and cognitive neurology; JIŘINA ŠIKLOVÁ – socioložka a publicistka; ONDŘEJ BEZDÍČEK – neuropsycholog, Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd; HANA HORKÁ – pacienta s Alzheimerovou chorobou; MAREK UHLÍŘ – ředitel Domácího hospice Cesta domů; HELENA KREJČÍKOVÁ – vědecká pracovnice Centra zdravotnického práva Právnické fakulty UK a konzultantka České společnosti paliativní medicíny; JAROMÍR MATĚJEK - teolog a lékařský etik; NINA BALÁČKOVÁ – pacientka s Alzheimerovou chorobou a členka evropské pracovní skupiny lidí s demencí Alzheimer Europe; EVA JAROLÍMOVÁ – gerontopsycholožka České alzheimerovské společnosti.
Moderují: Daniela Drtinová, Dan Moravec, Ondřej Nezbeda

úterý 22. 9. v 17.30

Odborníci jako o závod hovoří na téma Zrada paměti, kouzlo nepaměti a neposlední věci člověka:
ZPRÁVA O STAVU – Martina Mátlová, Česká alzheimerovská společnost; SÁHNOUT SI NA PAMĚŤ – Michala Kolářová, Národní ústav duševního zdraví; STOPAŘI VZPOMÍNEK – Karel Ježek, Laboratoř experimentální neurofyziologie – Lékařská fakulta UK v Plzni; BRÁT V ÚVAHU – Jarka Švarcbachová, Terapeutické centrum a denní stacionář Seňorina; USEDNOUT KE STOLU – Dana Hradcová, program Bon appetit; KÁJO, ZAVOLEJ – Alena Krásná, Centrum Elpida – Linka seniorů; JAK SE V DOMĚ NEZTRATIT – Irena Šestáková, Fakulta architektury ČVUT; BYDLENÍ S ALZHEIMEREM – Ondřej Synek, David Pavlišta a Michal Kuzemenský, re: architekti; KMOTŘIČKA SMRT A OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ – Ondřej Nezbeda a Jakub Hein, Domácí hospic Cesta domů.

ZPRÁVA O STAVU DEMENCE shrnuje veškerá dostupná data o demenci v ČR. Jak jsme na tom? Jak jsme na tom v porovnání se světem? Na čem bychom měli pracovat? MARTINA MÁTLOVÁ je ředitelkou České alzheimerovské společnosti, o.p.s. Vzděláním socioložka, se v minulosti věnovala také výzkumu v oblasti zdravotní politiky a ekonomiky, výuce na 1. LF UK a FHS UK anebo projektovému řízení.

OD FYZIOLOGIE K PATOLOGII. Rozdíly mezi přirozeným stárnutím a Alzheimerovou chorobou vzhledem k funkcím a struktuře nervové tkáně. V jakých částech mozku dochází k prvním změnám a jak se projevují? MICHALA KOLÁŘOVÁ je postgraduální studentka a výzkumná pracovnice Národního ústavu duševního zdraví - Výzkum neurobiologie stárnutí, závislostí a závažných duševních poruch. Stipendistka Alzheimer nadačního fondu - stáž u prof. Rakeze Kayeda na UTMB, Galveston, USA.

MOZEK, NEURONY A PAMĚŤ. Jaké typy paměti známe a jak mozek vzpomínky ukládá? Kterak je možné, že si z tisíců vzpomínek vybavíme v dané situaci tu správnou? Proč to občas nejde? KAREL JEŽEK vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni a Ph.D. získal ve Fyziologickém ústavu Akademie věd ČR. V laboratoři E. a M.-B. Moserových v Trondheimu se zabýval mechanismy prostorové paměti v hipokampu a entorhinální kůře, nyní tuto problematiku studuje v Laboratoři experimentální neurofyziologie na Lékařské fakultě UK v Plzni.

MONTESSORI PRO SENIORY S DEMENCÍ. Jak dodat lidem s demencí pocit užitečnosti? Lze je zapojit do každodenních činností? Mohou ještě pocítit úspěch?  Metoda Montessori známá z výchovy dětí se s úspěchem transformovala do péče o lidí s demencí. JARKA ŠVARCBACHOVÁ, původem informatik, manažer a akreditovaný kouč, před několika lety nasměrovala své dovednosti do sociální oblasti zaměřené na seniory. V roce 2015 založila v Praze 1 Terapeutické centrum a denní stacionář Seňorina pro lidi se začínající demencí. Snaží se prosazovat a implementovat novodobé metody péče inspirované v zahraničí.

RADOST Z JÍDLA. Jídlo je důležitou součástí našeho života. Přináší množství nejrůznějších příjemných i nepříjemných zážitků: vůně, tvary, barvy, chutě, vztahy, … Kolikrát denně připravujeme jídlo a usedáme za stůl s lidmi, které máme rádi, a snad si ani neuvědomujeme, jak vzácný okamžik prožíváme. DANA HRADCOVÁ se společně s lidmi v sociálních službách věnuje péči - improvizované a experimentální choreografii - v níž se snaží udržet všechny u stolu.

KÁJO, VOLEJ 800 200 007.........protože jeden hovor může změnit lidský život. Linka seniorů obecně prospěšné organizace Elpida pomáhá v krizových momentech života seniorům a jejich blízkým. Od roku 2013 pomáhá také v problematice Alzheimerovy choroby projektem "Bát se zapomínání?". ALENA KRÁSNÁ je vedoucí Linky seniorů a psychoterapeutka. Ve své praxi se více než 8 let orientuje na problematiku péče o seniory, stáří a umírání. Prožila intenzivní osobní zkušenost s Alzheimerovou chorobou u blízkého člověka.

ARCHITEKTURA VERSUS ALZHEIMEROVA CHOROBA. Působení navrženého prostředí na psychiku a zdraví člověka ovlivňuje schopnost jeho vnímání, jednání, rozhodování a orientace. Špatně navržené prostředí může způsobit až architektonicky vytvářenou závislost. Příspěvek představí základní  principy navrhování pro osoby s Alzheimerovou chorobou, jejichž akceptace zaručuje snadnou čitelnost, rychlé pochopení a hlavně bezproblémové užívání navrženého objektu. IRENA ŠESTÁKOVÁ definovala v roce 2006 zásady pro navrhování staveb pro sociální služby a prosadila toto opomíjené téma do výuky na Fakultě architektury ČVUT, kde vede architektonický ateliér specializující se na stavby pro sociální služby. Společně se svými doktorandy rozšiřuje problematiku sociálních staveb o další témata např. bydlení pro osoby s mentálním postižením, s Alzheimerovou nebo Parkinsonovou nemocí. V roce 2014 byla jmenována profesorkou v oboru Architektura, téma Architektura staveb pro sociální služby.

BYDLENÍ S ALZHEIMEREM. Průřez prací studentů, zahraničních příkladů i současných návrhů ateliéru re:architekti zabývajících se tématem stáří a ztráty paměti. ONDŘEJ SYNEK, architekt, absolvent pražské AVU, asistent ve školním ateliéru Kuzemenský & Synek. DAVID PAVLIŠTA, architekt, absolvent Fakulty umění a architektury v Liberci. Architektonickou praxi absolvoval u prof. Martina Rajniše. MICHAL KUZEMENSKÝ, architekt, absolvent pražské ČVUT, vedoucí ateliéru Kuzemenský & Synek na Fakultě architektury ČVUT. re:architekti je architektonický ateliér, který se zabývá tématy patřičnosti a přiměřenosti v architektuře. V loňském roce byl oceněn ve dvou architektonických soutěžích na návrh bydlení pro seniory a Alzheimer centra.

KMOTŘIČKA SMRT A OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. V jedné legendě z Bretaně se vypráví, jak se Smrt smilovala nad jakýmsi dobrým mužem a prokázala mu velké milosrdenství: Oznámila mu dopředu, kdy umře, aby se mohl připravit. Takové schopnosti my v domácím hospicu nemáme, ale snažíme se, aby když už někdo umírá, aby umřel dobře. ONDŘEJ NEZBEDA, pečovatel a píárista mobilního hospice Cesta domů. Dlouholetý redaktor časopisu Respekt, bývalý meteorologický pozorovatel a středoškolský učitel. JAKUB HEIN, student žurnalistiky a redaktor Českého centra pro investigativní žurnalistiku. Doprovázel svou matku, když umírala, a toto setkání s dobrou smrtí jej přivedlo do Cesty domů, kde dnes pracuje jako redaktor webu.

 

každý den od 10.00 do 18.00

Přijďte si nechat prověřit paměť pomocí Adenbrookského kognitivního testu, který se používá k diagnostice paměťových poruch a pomáhá odhalit případnou Alzheimerovu chorobu. Testování provádí odborníci z České alzheimerovské společnosti. Testování obvykle trvá 30min.

Pokud máte zájem o vyšetření paměti i nadále, obraťte se na Českou alzheimerovskou společnosti na tel. číslo:
283 880 346.

čtvrtek 24. 9. od 10.00 do 19.00

Lze ovládat počítačovou hru pouze pomocí myšlenek? Můžete si to přijít ověřit a potrénovat své mozkové závity technikou EEG biofeedback. Jde o terapeutickou metodu, která umožňuje ovládat mozkové vlny. Zdokonaluje se soustředění, schopnost učit se i paměť.

Program se uskuteční díky spolupráci s Centrem Seňorina

každý den od 15.00 do 18.00

Dát si kávu a popovídat si. Jen tak, zcela obyčejně, bez napětí a nepříjemných pocitů. Taková docela běžná návštěva kavárny. Jen ten, co si přisedl naproti Vám, možná přesně ví, co cítíte. I bez řečí. Pilotní program původně holandského projektu, který vytváří bezstresové a anonymní prostředí pro sdílení těžkostí spojených s Alzheimerovou chorobou. Určený, jak pro samotné trpící syndromem demence, tak pro jejich blízké a pečující, ale i pro ty, kteří mají z nemoci prostě jen strach.

Program se uskuteční ve spoluprási s Centrem Seňorina.

Alenka v říši divů, Vyhasínání mozku Martina Kleina, Ještě jsem to já, Když Dinosaurům někdo umře, Dopisy vnučce, Dobrá smrt?, Úžasná zeměplocha, Pět žen. Jedna věta... Tak vypadá polička s knihami, do kterých se můžete začíst nebo si jimi jen tak listovat.