...jako na smrt!

 O zradě paměti, kouzlu nepaměti a neposledních věcech člověka.

21.—24. září 2015

ZÁŠTITU NAD FESTIVALEM PŘEVZALI STAROSTA PRAHY 1 ING. OLDŘICH LOMECKÝ, RADNÍ HL. M. PRAHY PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ A BYDLENÍ ING. RADEK LACKO A HONORÁRNÍ KONZULÁT AUSTRALSKÉHO SPOLEČENSTVÍ V ČR.

 

Státní fond kultury ČR

Hlavní město Praha

Nadační fond AVAST

MČ Praha 1

Goethe-Institut v ČR

Honorární konzulát Australského společenství v ČR

Letiště Brno

Česká alzheimerovská společnost

Alzheimer nadační fond

Domácí hospic Cesta domů

Centrum Seňorina

Centrum Elpida

Státní zdravotní ústav

Český rozhlas 2

Experimentální prostor NoD

Antik Decadenza

FAMU

Bio Oko

Kino Světozor

Kino Aero

Matrix Media s.r.o.

Nakladatelství Portál