...jako na smrt!

FILM. divadlo. HUDBA. literatura. VIDEO. komiks.

21.—24. září 2015

VÝHYBKA

koncert dua KOBERCE, ZÁCLONY
zvuk IVAN PALACKÝ, obraz FILIP CENEK

 

Hudebně-vizuální kompozice inspirovaná procesy zapomínání.

Koberce, záclony je název pro živý pódiový projekt Ivana Palackého (amplifikovaný pletací stroj Dopleta 180, terénní nahrávky, fotovoltaické panely) a Filipa Cenka (slit scan, diaprojektory), na němž spolupracují od roku 2003. Jejich improvizovaná vystoupení, stejně jako galerijní instalace pracují s konkrétním obrazovým a zvukovým materiálem, který se v průběhu koncertu „štosuje“ do abstraktního tvaru, v němž lze ovšem rozeznat stopy původního materiálu. Tento kontrolovaný rozpad v posledních letech kombinují s asynchronní hrou čtyř diaprojektorů, chrlících obrazy s titulky. Koncertní instalace „Výhybka“ pracuje s větami, které se v neustále se měnícím pořadí vytrhávají z kontextu a znovu se do něj vrací.

Myslím, že pro mé hraní je charakteristické jakési intuitivní "krájení času" a snaha dojít vždycky do bodu, kdy nevím, jak celá věc funguje a kdy mě to vykolejí natolik, že tomu přestávám chtít přijít na kloub a charakteristické je, že mi až tolik nezáleží na prostředcích, kterými tohoto stavu dosáhnu. A taky - z mé profese, architektury, pochází zájem o tektoniku hraní: proporce a poměry mezi jednotlivými částmi a o to nejtěžší: jakési podvědomě přesně umístěné "body obratu", které celou, většinou neuchopitelně plynoucí, zvukovou situaci mění a posouvají... Ivan Palacký